Kotisivujen tiedot perustuvat tieteellisiin julkaisuihin.

Julkaisuluettelo

Opinnäytetyöt:

Pennanen T, 2023. Noninvasive estrus monitoring of dogs (Canis familiaris) by urinary progestogen measurements. Väitöskirja.

Pennanen T, 2014. EIA-menetelmän kehittäminen koiran virtsan pregnanedioli-3-glukuronidin mittaamiseen. Pro gradu -tutkielma.

Tieteelliset posterit:

Pennanen T, Häkkinen M, Juvonen R, Vepsäläinen J, Turhanen P, Auriola S & Viitala S: Koiran kiimanseuranta virtsasta uuden 5α-PtG-biomarkkerin avulla. Eläinlääkäripäivät, Helsinki, Finland, 2023.

Pennanen T, Lindeberg H, Vepsäläinen J & Viitala S: Estimation of the optimal breeding time in the bitch by urinary hormone measurements. Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA), Tallinn, Estonia, 2018.

Pennanen T, Lindeberg H, Mononen J, Vepsäläinen J, Viitala S: Narttukoiran optimaalisen astutusajankohdan arviointi virtsa-analyysillä. Eläinlääkäripäivät, Helsinki, Finland, 2017.

Viitala S, Pennanen T, Mononen J, Vepsäläinen J, Lindeberg H & Närvänen A: Urinary pregnanediol-3-glucuronide levels reflect the reproductive status of the domestic dog (Canis familiaris). The European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), Hannover, Germany, 2015.

Viitala S, Pennanen T, Vepsäläinen J, Mononen J, Lindeberg H & Närvänen A: Urinary pregnanediol-3-glucuronide for prediction of ovulation in the domestic dog. Reprod Domest Anim 49: 100-100. The European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Helsinki, Finland, 2014.

Viitala S, Mononen J, Vepsäläinen J, Närvänen A & Lindeberg H: Virtsasta tehtävä ovulaatiotesti koirille. Eläinlääkäripäivät, Helsinki, Finland, 2012.

Pennanen T, Viitala S, Lindeberg H, Mononen J, Vepsäläinen J & Närvänen A: Progesteronimetaboliitin mittaus koiran virtsasta. Eläinlääkäripäivät, Helsinki, Finland, 2012.


Viiteluettelo (nartun kiimakierto)

Bell ET & Christie DW, 1971. Duration of proestrus, oestrus and vulval bleeding in the beagle bitch. Br Vet J 127: XXV–XXVII.

Bouchard G, Youngquist RS, Vaillancourt D, Krause GF, Guay P & Paradis M, 1991a. Seasonality and variability of the interestrous interval in the bitch. Theriogenology 36: 41–50.

Bouchard GF, Solorzano N, Concannon PW, Youngquist RS & Bierschwal CJ, 1991b. Determination of ovulation time in bitches based on teasing, vaginal cytology, and elisa for progesterone. Theriogenology 35: 603–611.

Concannon PWP, Hansel WW & Visek WJW, 1975. The ovarian cycle of the bitch: plasma estrogen, LH and progesterone. Biol Reprod 13: 112–121.

Concannon P, Hansel W & McEntee K, 1977. Changes in LH, progesterone and sexual behavior associated with preovulatory luteinization in the bitch. Biol Reprod 17: 604–613.

Concannon PW, McCann JP & Temple M, 1989. Biology and endocrinology of ovulation, pregnancy and parturition in the dog. J Reprod Fertil Suppl 39: 3–25.

Concannon PW, 1993. Biology of gonadotropin secretion in adult and prepubertal female dogs J Reprod Fertil Suppl 47: 3–27.

Concannon PW, 2009. Endocrinologic control of normal canine ovarian function. Reprod Dom Anim 44: 3–15.

Concannon PWP, 2011. Reproductive cycles of the domestic bitch. Anim Reprod Sci 124: 200–210.

Evans HM & Cole HH, 1931. An introduction to the study of the oestrous cycle in the dog. Mem Univ Calif 9: 65–118.

Hori T, Tsutsui T, Amano Y & Concannon P, 2012. Ovulation day after onset of vulval bleeding in a beagle colony. Reprod Domest Anim 47: 47–51.

Moxon R, Batty H, Irons G & England GCW, 2012. Periovulatory changes in the endoscopic appearance of the reproductive tract and teasing behavior in the bitch. Theriogenology 78: 1907–1916.

Okkens AC & Kooistra HS, 2006. Anoestrus in the dog: a fascinating story. Reprod Domest Anim 41: 291–296.

Phemister RD, Holst PA, Spano JS & Hopwood ML, 1973. Time of ovulation in the beagle bitch. Biol Reprod 8: 74–82.

Rota A, Veronesi MC, Volpe S, Riccardi S & Battocchio M, 2007. Estradiol-17β, progesterone and testosterone plasma concentrations during estrus in the bitch. Vet Res Commun 31: 197–199.

Wildt DE, Panko WB, Chakraborty PK & Seager SWJ, 1979. Relationship of serum estrone, estradiol-17beta and progesterone to LH, sexual behavior and time of ovulation in the bitch. Biol Reprod 20: 648–658.


Muuta kirjallisuutta

Lyhyt tietopaketti koiran lisääntymisestä (Vetcare Oy & Mäntsälän eläinlääkäriasema)

Sihvonen P, Viitala S, Pennanen T, Vepsäläinen J, Mononen J & Närvänen A, 2013. Progesteronipitoisuuden mittaus hevosen syljestä. Eläinlääkäripäivät, Helsinki, Finland, 2013 (posteri)